Dao-Dharma

Inšpiratívne citáty a výroky


dao-institut-fengshui

Tradičné ázijské umenie ako CESTA
(čínsky DAO, japonsky DO)

Zážitok prítomného okamihu a prežitok prítomnej chvíle môže byť iba ťažko vysvetlený alebo odovzdaný slovne, ale môže byť vyjadrený a zdieľaný pomocou umenia.

Umenie má schopnosť zachytiť prítomný okamih, prítomnú chvíľu. Naša myseľ sa pri tomto zážitku zastaví, no nie je rigidná. Umenie totiž nemusí byť strnulé a nemenné. Naopak, môže byť veľmi dynamické a živé.

V snahe tradičných ázijských Majstrov odovzdať svojim žiakom a nasledovníkom túto skúsenosť vzniklo tradičné ázijské umenie. Zrodilo sa bojové umenie, kaligrafia, bonsai, ikebana, suiseki, kitsugi, haiku, čajový rituál, ázijská záhrada

Podstatou tradičného ázijského umenia však nie je hotové umelecké „dielo“ ako konečný výsledok umelcovho snaženia. Práve naopak, je ňou samotná Cesta (do). Keď hovoríme o ázijských bojových umeniach, hovoríme o Ceste bojovníka (bushi-do). Podstatou čajového obradu nie je samotný čaj. Je ním Cesta čaju (cha-do).

Citáty a výroky: Tradičné ázijské umenie ako CESTA

Čítanie inšpiratívnych textov 
pozdvihuje nášho ducha a posväcuje náš čas. 
Dao Dharma
Umenie nám pomáha zastaviť myseľ
a vnímať krásu prítomného okamihu.
Dao Dharma
Cieľom tradičného ázijského umenia 
nie je hotové umelecké „dielo“. 
Práve naopak, je ním samotná Cesta umenia.
Dao Dharma

dao-institut

autor: Dao Dharma
stránky sú priebežne aktualizované a doplňované