Orgány a dráhy


ENERGETICKÝ SYSTÉM ČLOVEKA

Tradičná čínska medicína vychádza z poznatkov o prúdení životnej energie QI v energetickom systéme človeka. Nerušený tok QI v energetických dráhach (meridiánoch) je dôležitý pre zachovanie telesných a duševných funkcií. Narušenie tohto toku a energetické blokády, či už z dôvodu starnutia, stresu, zranenia alebo životných návykov sú koreňom zdravotných problémov.

ANATÓMIA ORGÁNOV

ORGÁNY A ICH DRÁHY

ORGÁNY A BIOLOGICKÝ ROK

© DAO-INSTITUT