Teoretické základy


ŽIVOT AKO VIBRAČNÝ
ENERGETICKÝ VZOREC

Čínska medicína vychádza z princípov taoistickej filozofie o usporiadaní sveta. Jej korene siahajú niekoľko tisícročí pred náš letopočet až do čias mýtických dračích cisárov, ktorí významnou mierou prispeli k jej rozvoju.

Už v tých dobách sa život vnímal ako vibračný energetický vzorec, vďaka ktorému sa môžeme pohybovať, tráviť jedlo, dýchať, premýšľať a cítiť. Narušenie tohto energetického vzorca má vplyv na to, ako  sa cítime a ako vnímame svoj zdravotný stav.

Mýtickí dračí cisári, ktorí prispeli k rozvoju čínskej medicíny

 • Mýtický cisár FuXi (veľký učiteľ národa):
  • Často býva zobrazovaný s hadím telom a ľudskou hlavou. Bol považovaný za syna boha hromu a vládol v rokoch 2852-2737 pnl. Naučil ľudí viazať uzly a pliesť siete pre lov a rybolov. Zaviedol akupunktúru, vyrobil 9 typov ihiel a zostavil 8 trigramov, ktoré tvoria základ svetoznámeho diela Yi-jing (I-ťing).
 • Mýtický cisár Shen-Nung (božský poľnohospodár):
  • Niekedy býva vyobrazovaný s ľudským telom a hlavou byvola. Vládol v rokoch 2737-2697 pnl. Zhotovil pluh a naučil ľudí obrábať pôdu a pestovať obilie. Zaviedol trhy a výmenný obchod. Položil základy farmakológie a je autorom najstaršieho čínskeho herbáru známeho ako Shen-Nung Ben-Cao-Jing (Shen-Nungov kánon bylín).
 • Mýtický cisár Huang-Di (Žltý cisár):
  • Niekedy býva vyobrazovaný ako ľudská bytosť so 4 hlavami umožňujúcimi rozhľad na všetky 4 svetové strany. Jednou z legiend je považovaný za božstvo búrky zrodené z esencie hromu. Vládol v rokoch 2697-2597 pnl. Zaoberal sa tajomstvom večného života, hľadaním elixíru nesmrteľnosti, pestovaním životnej sily a liečením chorôb.

Tri základné diela čínskeho lekárskeho umenia

Starovekí lekári zhromažďovali tieto poznatky a skúsenosti vo forme diel, ktoré sa neskôr stali cennými podkladmi pre ďalšie generácie:

 • Huangdi neijing (vnútorný kánon žltého cisára)
  • Má dialógovú formu a je základným dielom čínskeho lekárskeho umeniaPojednáva o fyziológii, patológii, pestovaní životnej sily, diagnostikácii, liečbe, ako aj prevencii mnohých ochorení. 
 • Nanjing (klasická kniha zložitostí)
  • Je rovnocenným dielom k Huangdi neijing a spolu s ním tvorí teoretický základ pre liečbu. Jeho autorom je Qin Yueren.
 • Shang han za bin lun (známy aj ako Shang han lun)
  • Dielo slávneho lekára Zhang Zhongjing-a vychádzajúce z diel Huangdi neijing a Nanjing. Zaoberá sa stanovením diagnózy a liečby chorôb vonkajšieho pôvodu pomocou delenia šiestich vrstiev (liu jing) a orgánov a vnútorností (zang fu).

Štyri veľké školy čínskeho lekárskeho umenia

Na základe týchto diel vznikli štyri veľké školy:

 • Škola chladu a sviežosti (han liang pai) 
  • Vychádza z teórie ohňa a horka (huore lilun), v prípade kde „šesť škodlivých vonkajších energií sa premieňa na oheň“. Autor teórie Liu Wansu tu dáva prednosť liečivám chladnej a sviežej povahy.
 • Škola čistenia (gongxia pai) 
  • Vychádza z princípu: „ak vypudíme zlé, dôjde k ukľudneniu dobrého“. Útočí na patogénnu silu, aby choroba bola vyliečená (využíva potenie, zvracanie a prečisťovanie). Autor teórie je Zhang Congzheng.
 • Škola posilnenia zeme (bu tu pai) 
  • Autor teórie Li Dongyuan sa zameriava na vnútorný pôvod ochorení. Vychádza z princípu: „sto chorôb pochádza z vnútorného poškodenia sleziny a žalúdka“. Doporučuje doplniť najmä jang sleziny.
 • Škola výživy yin (yang yin pai) 
  • Autor teórie Zhu Danxi kladie dôraz na liečbu vyživovaním yin. Vychádza z princípu: „yang je často v nadbytku, yin je často nedostatočná“.

ZÁKLADNÉ PILIERE ČÍNSKEJ MEDICÍNY

 • Pinyin: prepis výslovnosti čínskych znakov ⇒ viac
 • Sun-Simiao: kráľ čínskej medicíny ⇒ viac

Filozofia tradičnej čínskej medicíny je postavená na niekoľkých základných pilieroch:

 1. Učenie o energii Qi a jej princípoch Yin-Yang ⇒ viac
  • Qi je prapôvodná substancia, ktorá sa prejavuje dvomi protikladnými kvalitami: Yin a Yang
 2. Učenie o 5 prvkoch (hybateľoch) ⇒ viac
  • drevo, oheň, zem, kov a voda
  • 5 prvkov je 5 rôznych prejavov Qi a vznikajú ako následok Yin-Yangových premien
 3. Učenie o 5 orgánoch a 6 vnútornostiach ⇒ viac
  • 5 „plných“ orgánov CANG:
   • pečeň, srdce, slinivka/slezina, pľúca, ľadviny
  • 6 „prázdnych“ orgánov/vnútorností FU:
   • žlčník, tenké črevo, žalúdok, hrubé črevo, močový mechúr, trojitý ohrievač (tri žiariče)
  • ich vzájomné vzťahy, funkčná podmienenosť a prepojenosť s vonkajším prostredím
 4. Učenie o Qi, krvi a telesných tekutinách
  • ich pôvod, tvorba, funkcia, vzájomné vzťahy a spojitosti s orgánmi
 5. Učenie o energetických dráhach, bodoch a centrách
  • systém obehu Qi, funkcie energetických dráh (meridiánov) a ich spojitosť s orgánmi
  • prejavy porúch na dráhach
  • funkčné, informačné, fyziologické a živinové prepojenie organizmu prostredníctvom dráh
 6. Učenie o príčinách vzniku chorôb
  • vnútorné a vonkajšie faktory vzniku chorôb, ich mechanizmy a príznaky
 7. Učenie o mechanizmoch vzniku chorôb
  • zákonitosti ich vzniku, vývoja a premien
 8. Učenie o metódach diagnostikovania
  • zhromažďovanie informácií pre stanovenie diagnózy z pokožky, jazyka a z pulzu
  • získavanie informácií zrakom, sluchom, dotazovaním, pohmatom (palpáciou)
 9. Učenie o diferenciálnej (rozlišovacej) diagnostike
  • vyhodnocovanie a triedenie získaných informácií
 10. Učenie o prevencii a zásadách liečby
  • „liečiť chorobu, kým ešte nevznikla“
  • v prípade ochorenia včas zabrániť jeho zhoršovaniu
  • obnovenie rovnováhy organizmu a posilnenie obranných síl

© DAO-INSTITUT