Čínska medicína


Čínska medicína patrí k najstarším známym náukám o zdraví. Na rozdiel od západnej medicíny, ktorá študuje ľudské telo na základe jeho štruktúry, zameriava sa čínska medicína na jeho funkcie. Snaží sa o odhalenie „tajomstva života“ tým, že skúma vonkajšie prejavy človeka tak, aby porozumela jeho vnútornému stavu.

Tradičná čínska medicína patrí k tzv. holistickým (celostným) náukám, pretože chápe človeka ako celok a vníma ho ako súčasť životného prostredia.

Tradičná čínska medicína sa zaoberá udržovaním zdravia dosahovaním fyzickej a psychickej rovnováhy a zachovaním harmonického spôsobu života. Rešpektuje jedinečné vlastnosti a životné podmienky človeka. Berie do úvahy telesnú konštitúciu, spôsob života, charakterové vlastnosti ako aj aktuálne ročné obdobie a klímu.

Mnoho zdravotných problémov má psychosomatický pôvod. Každá skúsenosť či zážitok sa premietne do celkového obrazu človeka a jeho zdravotného stavu. Duša a telo tvoria jednotu. Tradičná čínska medicína preto poskytuje konkrétne rady, ako viesť trvalo šťastný a zdravý život.

© DAO-INSTITUT

Doplňujúce články:
Teoretické základy čínskej medicíny