Tradičná Čínska medicína

ŽIVOT AKO VIBRAČNÝ ENERGETICKÝ VZOREC

Čínska medicína patrí k najstarším náukám o zdraví. Vychádza z princípov taoistickej filozofie o usporiadaní sveta a snaží sa o odhalenie tajomstva života

Život vníma ako vibračný energetický vzorec, vďaka ktorému sa môžeme pohybovať, tráviť jedlo, dýchať, premýšľať a cítiť. Narušenie tohto vzorca má vplyv na to, ako  sa cítime a ako vnímame svoj zdravotný stav.

HOLISTICKÝ PRÍSTUP K ZDRAVIU

Čínska medicína chápe človeka ako celok a vníma ho ako súčasť životného prostredia. Rešpektuje jeho jedinečné vlastnosti a životné podmienky. Berie do úvahy telesnú konštitúciu, spôsob života, charakterové vlastnosti, ročné obdobie a klímu.

Mnoho zdravotných problémov má pôvod v psychike. Každá myšlienka, pocit, skúsenosť či zážitok sa premieta do celkového obrazu človeka a jeho zdravotného stavu.

Náš postoj k životu udeľuje rytmus nášmu telu a ovplyvňuje náš zdravotný stav. Pozitívne myšlienky a emócie umožňujú prirodzený a voľný tok Qi v našom tele. Naopak negatívne myšlienky a pocity prirodzenému toku Qi v našom tele bránia. Tento proces prebieha v našom tele neustále. 

Poskytuje konkrétne rady, ako viesť trvalo šťastný a zdravý život.

Každé ochorenie by sa malo liečiť minimálne dvakrát takú dobu,
počas ktorej sa neliečilo
.

Čínske príslovie

 

© DAO-INSTITUT