Tradičná Čínska medicína

ŽIVOT AKO VIBRAČNÝ ENERGETICKÝ VZOREC

Čínska medicína patrí k najstarším náukám o zdraví. Vychádza z princípov taoistickej filozofie o usporiadaní sveta a snaží sa o odhalenie tajomstva života. Jej korene siahajú niekoľko tisícročí pred náš letopočet do čias mýtických dračích cisárov.

Život vníma ako vibračný energetický vzorec, vďaka ktorému sa môžeme pohybovať, tráviť jedlo, dýchať, premýšľať a cítiť. Narušenie tohto vzorca má vplyv na to, ako  sa cítime a ako vnímame svoj zdravotný stav.

Mnoho zdravotných problémov má pôvod v psychike. Každá skúsenosť či zážitok sa premieta do celkového obrazu človeka a jeho zdravotného stavu.   

Čínska medicína chápe človeka ako celok a vníma ho ako súčasť životného prostredia. Rešpektuje jeho jedinečné vlastnosti a životné podmienky. Berie do úvahy telesnú konštitúciu, spôsob života, charakterové vlastnosti, ročné obdobie a klímu. Poskytuje konkrétne rady, ako viesť trvalo šťastný a zdravý život.

Mýtickí dračí cisári, ktorí prispeli k rozvoju čínskej medicíny

 • Mýtický cisár FuXi (veľký učiteľ národa):
  • Často býva zobrazovaný s hadím telom a ľudskou hlavou. Bol považovaný za syna boha hromu a vládol v rokoch 2852-2737 pnl. Naučil ľudí viazať uzly a pliesť siete pre lov a rybolov. Zaviedol akupunktúru, vyrobil 9 typov ihiel a zostavil 8 trigramov, ktoré tvoria základ svetoznámeho diela Yi-jing (I-ťing).
 • Mýtický cisár Shen-Nung (božský poľnohospodár):
  • Niekedy býva vyobrazovaný s ľudským telom a hlavou byvola. Vládol v rokoch 2737-2697 pnl. Zhotovil pluh a naučil ľudí obrábať pôdu a pestovať obilie. Zaviedol trhy a výmenný obchod. Položil základy farmakológie a je autorom najstaršieho čínskeho herbáru známeho ako Shen-Nung Ben-Cao-Jing (Shen-Nungov kánon bylín).
 • Mýtický cisár Huang-Di (Žltý cisár):
  • Niekedy býva vyobrazovaný ako ľudská bytosť so 4 hlavami umožňujúcimi rozhľad na všetky 4 svetové strany. Jednou z legiend je považovaný za božstvo búrky zrodené z esencie hromu. Vládol v rokoch 2697-2597 pnl. Zaoberal sa tajomstvom večného života, hľadaním elixíru nesmrteľnosti, pestovaním životnej sily a liečením chorôb.

Tri základné diela čínskeho lekárskeho umenia

Starovekí lekári zhromažďovali tieto poznatky a skúsenosti vo forme diel, ktoré sa neskôr stali cennými podkladmi pre ďalšie generácie:

 • Huangdi neijing (vnútorný kánon žltého cisára)
  • Má dialógovú formu a je základným dielom čínskeho lekárskeho umeniaPojednáva o fyziológii, patológii, pestovaní životnej sily, diagnostikácii, liečbe, ako aj prevencii mnohých ochorení. 
 • Nanjing (klasická kniha zložitostí)
  • Je rovnocenným dielom k Huangdi neijing a spolu s ním tvorí teoretický základ pre liečbu. Jeho autorom je Qin Yueren.
 • Shang han za bin lun (známy aj ako Shang han lun)
  • Dielo slávneho lekára Zhang Zhongjing-a vychádzajúce z diel Huangdi neijing a Nanjing. Zaoberá sa stanovením diagnózy a liečby chorôb vonkajšieho pôvodu pomocou delenia šiestich vrstiev (liu jing) a orgánov a vnútorností (zang fu).

Štyri veľké školy čínskeho lekárskeho umenia

Na základe týchto diel vznikli štyri veľké školy:

 • Škola chladu a sviežosti (han liang pai) 
  • Vychádza z teórie ohňa a horka (huore lilun), v prípade kde „šesť škodlivých vonkajších energií sa premieňa na oheň“. Autor teórie Liu Wansu tu dáva prednosť liečivám chladnej a sviežej povahy.
 • Škola čistenia (gongxia pai) 
  • Vychádza z princípu: „ak vypudíme zlé, dôjde k ukľudneniu dobrého“. Útočí na patogénnu silu, aby choroba bola vyliečená (využíva potenie, zvracanie a prečisťovanie). Autor teórie je Zhang Congzheng.
 • Škola posilnenia zeme (bu tu pai) 
  • Autor teórie Li Dongyuan sa zameriava na vnútorný pôvod ochorení. Vychádza z princípu: „sto chorôb pochádza z vnútorného poškodenia sleziny a žalúdka“. Doporučuje doplniť najmä jang sleziny.
 • Škola výživy yin (yang yin pai) 
  • Autor teórie Zhu Danxi kladie dôraz na liečbu vyživovaním yin. Vychádza z princípu: „yang je často v nadbytku, yin je často nedostatočná“.

TCM: Dietetika a fytoterapia

V snahe liečiť choroby a neduhy využívali naši predkovia množstvo rozmanitých druhov liečivých potravín, húb a bylín. Postupom času boli tieto poznatky nahrádzané vedeckými výskumami a prírodné liečivá nahradili produkty farmaceutického priemyslu.

V súčasnosti sa však opäť objavujú tendencie k zbližovaniu človeka s prírodou a okolitým prostredím. V tomto úsilí nám môže byť nápomocná tradičná čínska medicína a jej klasická fytoterapia. Od svojho počiatku až dodnes sa vyvíja v harmónii s prírodou rešpektujúc nielen zákony samotnej prírody a človeka, ale aj súčasné vedecké a technologické poznatky.

© DAO-INSTITUT