2. Päť prvkov (hybateľov WU XING)

Päť prvkov je päť rôznych prejavov QI, ktoré vznikajú ako následok YIN-YANGových premien

PÄŤ PRVKOV = PÄŤ PREJAVOV QI

Päť prvkov je päť rôznych prejavov Qi. Qi je diferencovaná (rozrôznená) na YIN YANG a je koncentrovaná do 5 prvkov. Prvky sú teda variáciou Qi a vznikajú ako následok YIN-YANGových premien.

Čínska filozofia používa pre vyjadrenie 5 prvkov termín Wu Xing. Je to skrátená forma od „Wu Zhong Liu Xing Zhi Qi“ (t.j. päť typov Qi dominujúcich v rôznom čase).

Termín Wu Xing najlepšie vystihuje preklad 5 hybateľov alebo 5 činiteľov.

5 prvkov je hmotou YIN-YANGu. YIN–YANG je energiou 5 prvkov. Jedno bez druhého nemôže existovať:
Energia bez hmoty sa nemôže ustáliť. Hmota bez energie sa nemôže pohybovať.

PRIRODZENÉ VZŤAHY PIATICH PRVKOV

Vzájomné rodenie =  posilňujúci vplyv =  Cyklus SHENG

Rodiť znamená produkovať, podporovať, stimulovať. Ten prvok, ktorý rodí hrá rolu matky a ten, ktorý je rodený zohráva rolu syna. Preto sa tento vzťah niekedy označuje aj ako vzťah matky a syna.

Červená šípka v obrázku ukazuje, ako jeden typ energie Qi môže pomôcť inému:

  • voda posilňuje drevo a podporuje jeho rast 
  • drevo živí oheň a posilňuje jeho schopnosť horieť 
  • oheň posilňuje zem a jeho popol je pre zem živinou 
  • zem posilňuje kov a tvorí rudy vo svojich útrobách
  • kov posilňuje vodu tým, že ju obohacuje minerálnymi látkami.

Vzájomné vyčerpávanie =  oslabujúci vplyv

Protikladom podporujúceho vplyvu je vplyv oslabujúci. Modrá šípka ukazuje, ako jeden typ energie Qi môže vyčerpávať a oslabovať iný typ energie:

  • oheň oslabuje drevo – drevo napomáha horeniu, oslabuje sa a stráca pri tom energiu.
  • drevo oslabuje vodu – voda napomáha rastu dreva, voda sa tak čiastočne transformuje do dreva, oslabuje sa a spotrebováva, stráca sa
  • voda oslabuje kov – voda spôsobuje korodovanie kovu, kov sa tak do vody transformuje a rozpúšťa, stráca sa
  • kov oslabuje zem – kov vzniká v útrobách zeme, čím ju oslabuje, zem sa tak čiastočne transformuje do kovu
  • zem oslabuje oheň – zem svojim popolom oslabuje silu ohňa, oheň sa pri horení mení v popol

Vzájomné ovládanie = regulujúci vplyv =  Cyklus KE

Bez vzájomného rodenia sa nemôžu veci a javy ani objaviť ani ďalej vyvíjať. Bez procesu ovládania nemôžu veci a javy harmonicky fungovať. Proces ovládania zahrňuje určité regulačné pochody, pre udržanie harmonickej rovnováhy. Ovládanie znamená vzájomnú kontrolu, obmedzenie, brzdenie.

Žltá šípka v obrázku ukazuje, ako jeden typ energie Qi môže riadiť a koordinovať iný typ energie Qi.

  • drevo kontroluje zem – výsadbou stromov s koreňmi hlboko v zemi zabraňujeme erózii zeme
  • oheň reguluje kov – tým že ho taví a kov potom možno ľahšie tvárniť a spracovávať
  • zem kontroluje vodu – zem vsakuje vodu a vytvára bariéru proti záplavám
  • kov reguluje drevo – kov svojou tvrdou a ostrou hranou rozrušuje a štiepi drevo (výrub sekerou)
  • voda kontroluje oheň – hasí oheň aby sa nedostal mimo kontrolu

ZVRÁTENÉ VZŤAHY PIATICH PRVKOV

Vzájomné dobývanie =  podmaňujúci vplyv =  Cyklus CHENG

Podmaňovanie znamená využitie slabosti jedného prvku k napadnutiu iným prvkom. Cyklus podmaňovania je identický s cyklom vzájomnej kontroly a ovládania.

Rozdiel medzi oboma cyklami spočíva v stupni oslabovania ovládaného (kontrolovaného) prvku. V cykle vzájomnej kontroly a ovládania ide o normálny regulačný proces pre udržanie rovnováhy. V cykle podmaňovania  ide o presiahnutie rozumnej miery harmonického systému kontroly a ovládania.

K tejto situácii dochádza z dvoch možných dôvodov:

 • nedostatočnosť jedného z 5 prvkov:
 • ovládajúci prvok využíva slabosť ovládaného prvku a ešte viac ho oslabuje
 • nadbytok jedného z 5 prvkov:
 • ovládajúci prvok využíva svoju prevahu a ovládaný prvok nadmerne oslabuje

Vzájomné ponižovanie =  cyklus vzbury
=  Cyklus WU

Je to tzv. cyklus ponižovania za vzbury. V tomto cykle je jeden z 5 prvkov v nadbytku, zatiaľ čo ten, ktorý ho má ovládať nielenže nie je schopný ho kontrolovať, ale on sám je týmto prvkom ovládaný.

Ide o obrátenie cyklu vzájomnej kontroly a ovládania.

HUO [chuo] oheňzaostruje, zahrieva a vznecuje, stúpa nahorčervená, oranžová, purpurová
 SHUI [šuei] vodaočisťuje, zvlhčuje, klesá nadoltmavo modrá až čierna
 MU [mu] drevovzmáha sa, bujnie, šíri sa nahor a do stránzelená, zeleno-modrá, zeleno-hnedá
 JIN [ťin] kovuvoľňuje, spevňuje, šíri sa nadolbiela, strieborná
 TU [tchú] zempriťahuje a koncentruje, zmnožuje, plodí a vyživuje, pohybuje sa nahor aj nadolžltá, oranžová, hnedá

Každý plný orgán YIN je prepojený s prázdnym orgánom YANG s podobnou alebo podpornou funkciou v tzv. funkčnom celku:

 • DREVO: pečeň+žlčník: spriechodňovanie a distribúcia krvi a Qi
 • OHEŇ: srdce+tenké črevo: kvalita krvi
 • ZEM: slinivka/slezina+žalúdok: uskladnenie
 • KOV: pľúca+hrubé črevo: vylučovanie a naberanie
 • VODA: obličky+močový mechúr: očista

© DAO-INSTITUT