Archív kategorií: Čínska medicína

Základné piliere čínskej medicíny


ZÁKLADNÉ PILIERE ČÍNSKEJ MEDICÍNY

Filozofia tradičnej čínskej medicíny je postavená na niekoľkých základných pilieroch:

 1. Učenie o energii Qi a jej princípoch Yin-Yang ⇒ viac
  • Qi je prapôvodná substancia, ktorá sa prejavuje dvomi protikladnými kvalitami: Yin a Yang
 2. Učenie o 5 prvkoch (hybateľoch) ⇒ viac
  • drevo, oheň, zem, kov a voda
  • 5 prvkov je 5 rôznych prejavov Qi a vznikajú ako následok Yin-Yangových premien
 3. Učenie o 5 orgánoch a 6 vnútornostiach ⇒ viac
  • 5 “plných” orgánov CANG:
   • pečeň, srdce, slinivka/slezina, pľúca, ľadviny
  • 6 “prázdnych” orgánov/vnútorností FU:
   • žlčník, tenké črevo, žalúdok, hrubé črevo, močový mechúr, trojitý ohrievač (tri žiariče)
  • ich vzájomné vzťahy, funkčná podmienenosť a prepojenosť s vonkajším prostredím
 4. Učenie o Qi, krvi a telesných tekutinách
  • ich pôvod, tvorba, funkcia, vzájomné vzťahy a spojitosti s orgánmi
 5. Učenie o energetických dráhach, bodoch a centrách
  • systém obehu Qi, funkcie energetických dráh (meridiánov) a ich spojitosť s orgánmi
  • prejavy porúch na dráhach
  • funkčné, informačné, fyziologické a živinové prepojenie organizmu prostredníctvom dráh
 6. Učenie o príčinách vzniku chorôb
  • vnútorné a vonkajšie faktory vzniku chorôb, ich mechanizmy a príznaky
 7. Učenie o mechanizmoch vzniku chorôb
  • zákonitosti ich vzniku, vývoja a premien
 8. Učenie o metódach diagnostikovania
  • zhromažďovanie informácií pre stanovenie diagnózy z pokožky, jazyka a z pulzu
  • získavanie informácií zrakom, sluchom, dotazovaním, pohmatom (palpáciou)
 9. Učenie o diferenciálnej (rozlišovacej) diagnostike
  • vyhodnocovanie a triedenie získaných informácií
 10. Učenie o prevencii a zásadách liečby
  • „liečiť chorobu, kým ešte nevznikla“
  • v prípade ochorenia včas zabrániť jeho zhoršovaniu
  • obnovenie rovnováhy organizmu a posilnenie obranných síl

© DAO-INSTITUT