Orgány a ich dráhy

Tradičná čínska medicína vychádza z poznatkov o prúdení životnej energie QI v energetickom systéme človeka. Nerušený tok QI v energetických dráhach (meridiánoch) je dôležitý pre zachovanie telesných a duševných funkcií. Narušenie tohto toku a energetické blokády, či už z dôvodu starnutia, stresu, zranenia alebo životných návykov sú koreňom zdravotných problémov.

© DAO-INSTITUT