12+8 meridiánov

ANATÓMIA ORGÁNOV A VNÚTORNOSTÍ (ZANG-FU)

PEČEŇ A ŽLČNÍK – ANATÓMIA, FUNKCIE A PORUCHY

12 ZÁKLADNÝCH DRÁH

3. DRÁHA ŽLČNÍKA – PRIEBEH, FUNKCIE A PORUCHY
4. DRÁHA PEČENE – PRIEBEH, FUNKCIE A PORUCHY
5. DRÁHA SRDCA – PRIEBEH, FUNKCIE A PORUCHY

© DAO-INSTITUT