ZÁKLADY ČÍNSKEJ MEDICÍNY

Korene čínskej medicíny siahajú niekoľko tisícročí pred náš letopočet až do čias mýtických dračích cisárov.

Mýtickí dračí cisári, ktorí prispeli k rozvoju čínskej medicíny

Mýtický cisár FuXi
(veľký učiteľ národa)

Je prvým z Troch vznešených, t.j. z troch polobožských vládcov, ktorí mali výnimočné schopnosti a priniesli ľuďom základné vynálezy a kultúrne objavy. Naučil ľudí viazať uzly a pliesť siete pre lov a rybolov. Fu-Ximu sa pripisuje vynález čínskeho znakového písma, kalendára, varenia, domestikácie zvierat, a mnohé iné.

Zaviedol akupunktúru, vyrobil 9 typov ihiel a zostavil 8 trigramov (ba gua – 8 základných znakov a elementov vesmíru), ktoré tvoria základ svetoznámeho diela Yi-jing (I-ťing).

Často býva zobrazovaný s hadím telom a ľudskou hlavou. Bol považovaný za syna boha hromu a vládol v rokoch 2852-2737 pnl.  Fu-Xi teda vládol 115 rokov a žil 197 rokov.

Zaslúžil sa o prechod vtedajšieho spoločenstva od matriarchátu k patriarchátu. Pred ním vládla ľudstvu jeho sestra Nu-Wa. Za jej vlády ľudia nevedeli, že k počatiu dieťaťa je potrebný muž a príchod dieťaťa na svet sa považoval za zázrak. Fu-Xi tak „objavil“ otcovstvo, vzal si svoju božskú sestru Nu-Wu za ženu a založil inštitút manželstva.

Jeho hrob sa nachádza v meste Ji-ning, v provincii Shan-dong. Každý rok, 3. deň 3. lunárneho mesiaca, si ľudia pripomínajú jeho pamiatku a poriadajú na jeho počesť oslavy.

 • Mýtický cisár Shen-Nung (božský poľnohospodár):
  • Niekedy býva vyobrazovaný s ľudským telom a hlavou byvola. Vládol v rokoch 2737-2697 pnl. Zhotovil pluh a naučil ľudí obrábať pôdu a pestovať obilie. Zaviedol trhy a výmenný obchod. Položil základy farmakológie a je autorom najstaršieho čínskeho herbáru známeho ako Shen-Nung Ben-Cao-Jing (Shen-Nungov kánon bylín).

 • Mýtický cisár Huang-Di (Žltý cisár):
  • Niekedy býva vyobrazovaný ako ľudská bytosť so 4 hlavami umožňujúcimi rozhľad na všetky 4 svetové strany. Jednou z legiend je považovaný za božstvo búrky zrodené z esencie hromu. Vládol v rokoch 2697-2597 pnl. Zaoberal sa tajomstvom večného života, hľadaním elixíru nesmrteľnosti, pestovaním životnej sily a liečením chorôb.

Tri základné diela čínskeho lekárskeho umenia

Starovekí lekári zhromažďovali tieto poznatky a skúsenosti vo forme diel, ktoré sa neskôr stali cennými podkladmi pre ďalšie generácie:

 • Huangdi neijing (vnútorný kánon žltého cisára)
  • Má dialógovú formu a je základným dielom čínskeho lekárskeho umeniaPojednáva o fyziológii, patológii, pestovaní životnej sily, diagnostikácii, liečbe, ako aj prevencii mnohých ochorení. 
 • Nanjing (klasická kniha zložitostí)
  • Je rovnocenným dielom k Huangdi neijing a spolu s ním tvorí teoretický základ pre liečbu. Jeho autorom je Qin Yueren.
 • Shang han za bin lun (známy aj ako Shang han lun)
  • Dielo slávneho lekára Zhang Zhongjing-a vychádzajúce z diel Huangdi neijing a Nanjing. Zaoberá sa stanovením diagnózy a liečby chorôb vonkajšieho pôvodu pomocou delenia šiestich vrstiev (liu jing) a orgánov a vnútorností (zang fu).

Štyri veľké školy čínskeho lekárskeho umenia

Na základe týchto diel vznikli štyri veľké školy:

 • Škola chladu a sviežosti (han liang pai) 
  • Vychádza z teórie ohňa a horka (huore lilun), v prípade kde „šesť škodlivých vonkajších energií sa premieňa na oheň“. Autor teórie Liu Wansu tu dáva prednosť liečivám chladnej a sviežej povahy.
 • Škola čistenia (gongxia pai) 
  • Vychádza z princípu: „ak vypudíme zlé, dôjde k ukľudneniu dobrého“. Útočí na patogénnu silu, aby choroba bola vyliečená (využíva potenie, zvracanie a prečisťovanie). Autor teórie je Zhang Congzheng.
 • Škola posilnenia zeme (bu tu pai) 
  • Autor teórie Li Dongyuan sa zameriava na vnútorný pôvod ochorení. Vychádza z princípu: „sto chorôb pochádza z vnútorného poškodenia sleziny a žalúdka“. Doporučuje doplniť najmä jang sleziny.
 • Škola výživy yin (yang yin pai) 
  • Autor teórie Zhu Danxi kladie dôraz na liečbu vyživovaním yin. Vychádza z princípu: „yang je často v nadbytku, yin je často nedostatočná“.

4. QI, krv a telesné tekutiny
– ich pôvod, tvorba, funkcia, vzájomné vzťahy a spojitosti s orgánmi

5. Energetické dráhy, body a centrá
– systém obehu Qi, funkcie energetických dráh (meridiánov) a ich spojitosť s orgánmi
– prejavy porúch na dráhach
– funkčné, informačné, fyziologické a živinové prepojenie organizmu prostredníctvom dráh

6. Príčiny vzniku chorôb
– vnútorné a vonkajšie faktory vzniku chorôb, ich mechanizmy a príznaky

7. Mechanizmy vzniku chorôb
– zákonitosti ich vzniku, vývoja a premien
Vývoj ochorenia je prejavom zápasu medzi správnou (riadnou) Qi a patogénnymi faktormi (škodlivinami). Všetky patogénne zmeny nastávajú v dôsledku prevahy alebo úbytku YIN a YANG.

8. Metódy diagnostikovania
– zhromažďovanie informácií pre stanovenie diagnózy z pokožky, jazyka a z pulzu
– získavanie informácií zrakom, sluchom, dotazovaním, pohmatom (palpáciou)

9. Diferenciálna (rozlišovacia) diagnostika
– vyhodnocovanie a triedenie získaných informácií

10. Prevencia a zásady liečby
– „liečiť chorobu, kým ešte nevznikla“
– v prípade ochorenia včas zabrániť jeho zhoršovaniu
– obnovenie rovnováhy organizmu a posilnenie obranných síl

© DAO-INSTITUT