Teoretické základy


ŽIVOT AKO VIBRAČNÝ
ENERGETICKÝ VZOREC

Čínska medicína vychádza z princípov taoistickej filozofie o usporiadaní sveta. Jej korene siahajú niekoľko tisícročí pred náš letopočet až do čias mýtických dračích cisárov, ktorí významnou mierou prispeli k jej rozvoju.

Už v tých dobách sa život vnímal ako vibračný energetický vzorec, vďaka ktorému sa môžeme pohybovať, tráviť jedlo, dýchať, premýšľať a cítiť. Narušenie tohto energetického vzorca má vplyv na to, ako  sa cítime a ako vnímame svoj zdravotný stav.

„Dávni mudrci znalí DAO boli jemní a ohybní, dôkladní a chápaví.
Ich múdrosť bola nezmerná, pre nás nepochopiteľná.“
LAO-ZI (DAO DE YING)

Mýtickí dračí cisári, ktorí prispeli k rozvoju čínskej medicíny

 • Mýtický cisár FuXi (veľký učiteľ národa):
  • Často býva zobrazovaný s hadím telom a ľudskou hlavou. Bol považovaný za syna boha hromu a vládol v rokoch 2852-2737 pnl. Naučil ľudí viazať uzly a pliesť siete pre lov a rybolov. Zaviedol akupunktúru, vyrobil 9 typov ihiel a zostavil 8 trigramov, ktoré tvoria základ svetoznámeho diela Yi-jing (I-ťing).
 • Mýtický cisár Shen-Nung (božský poľnohospodár):
  • Niekedy býva vyobrazovaný s ľudským telom a hlavou byvola. Vládol v rokoch 2737-2697 pnl. Zhotovil pluh a naučil ľudí obrábať pôdu a pestovať obilie. Zaviedol trhy a výmenný obchod. Položil základy farmakológie a je autorom najstaršieho čínskeho herbáru známeho ako Shen-Nung Ben-Cao-Jing (Shen-Nungov kánon bylín).
 • Mýtický cisár Huang-Di (Žltý cisár):
  • Niekedy býva vyobrazovaný ako ľudská bytosť so 4 hlavami umožňujúcimi rozhľad na všetky 4 svetové strany. Jednou z legiend je považovaný za božstvo búrky zrodené z esencie hromu. Vládol v rokoch 2697-2597 pnl. Zaoberal sa tajomstvom večného života, hľadaním elixíru nesmrteľnosti, pestovaním životnej sily a liečením chorôb.

Tri základné diela čínskeho lekárskeho umenia

Starovekí lekári zhromažďovali tieto poznatky a skúsenosti vo forme diel, ktoré sa neskôr stali cennými podkladmi pre ďalšie generácie:

 • Huangdi neijing (vnútorný kánon žltého cisára)
  • Má dialógovú formu a je základným dielom čínskeho lekárskeho umeniaPojednáva o fyziológii, patológii, pestovaní životnej sily, diagnostikácii, liečbe, ako aj prevencii mnohých ochorení. 
 • Nanjing (klasická kniha zložitostí)
  • Je rovnocenným dielom k Huangdi neijing a spolu s ním tvorí teoretický základ pre liečbu. Jeho autorom je Qin Yueren.
 • Shang han za bin lun (známy aj ako Shang han lun)
  • Dielo slávneho lekára Zhang Zhongjing-a vychádzajúce z diel Huangdi neijing a Nanjing. Zaoberá sa stanovením diagnózy a liečby chorôb vonkajšieho pôvodu pomocou delenia šiestich vrstiev (liu jing) a orgánov a vnútorností (zang fu).

Štyri veľké školy čínskeho lekárskeho umenia

Na základe týchto diel vznikli štyri veľké školy:

 • Škola chladu a sviežosti (han liang pai) 
  • Vychádza z teórie ohňa a horka (huore lilun), v prípade kde „šesť škodlivých vonkajších energií sa premieňa na oheň“. Autor teórie Liu Wansu tu dáva prednosť liečivám chladnej a sviežej povahy.
 • Škola čistenia (gongxia pai) 
  • Vychádza z princípu: „ak vypudíme zlé, dôjde k ukľudneniu dobrého“. Útočí na patogénnu silu, aby choroba bola vyliečená (využíva potenie, zvracanie a prečisťovanie). Autor teórie je Zhang Congzheng.
 • Škola posilnenia zeme (bu tu pai) 
  • Autor teórie Li Dongyuan sa zameriava na vnútorný pôvod ochorení. Vychádza z princípu: „sto chorôb pochádza z vnútorného poškodenia sleziny a žalúdka“. Doporučuje doplniť najmä jang sleziny.
 • Škola výživy yin (yang yin pai) 
  • Autor teórie Zhu Danxi kladie dôraz na liečbu vyživovaním yin. Vychádza z princípu: „yang je často v nadbytku, yin je často nedostatočná“.

© DAO-INSTITUT