5. Dráha SRDCA

Čínske názvoslovie: Xin
Počet bodov: 9
Prvok: oheň
Polarita dráhy: YIN
Smer dráhy: zostupná (⇓)
Párový orgán: tenké črevo
Orgánové hodiny: 11:00 - 13:00
Obdobie roka: začiatok leta 
Mesiac: máj
Zmyslový orgán: jazyk, chuť

Tkanivá: cievy a nervy
Funkcie:  riadi cirkuláciu a distribúciu krvi, riadi emócie 
Emócie -: nenávisť, vina, šok, nervozita, duševná nevyrovnanosť, emočná labilita, zhýralosť, neprimeraná túžba a žiadostivosť
Emócie +: láskavosť, radosť, mier, spokojnosť, slušnosť, vhľad, vnútorná múdrosť, duševná stabilita, odpustenie a zdvorilosť
Sídlo pre: ducha Shen, ktorý vzniká trnasformáciou Qi a krve a riadi naše emócie
Zodpovedajúca oblasť tváre: líca
Orgány a tkanivá funkčného okruhu srdca: 
srdce, perikard (osrdcovník - obal srdca), oblasť hrudníka, týmus, žalúdok (v istom zmysle), tenké črevo, krvné cievy (tepny, žily a vlásočnice), vnútorná strana horných končatín, jazyk a tvár 
Energeticky srdce privádza silu do .

SHOU SHAO YIN XIN JING
(SHAO YINOVÁ DRÁHA SRDCA NA RUKE)

Dráha srdca je zostupná (⇓) YINová dráha prebiehajúca z trupu vnútornou stranou ruky k malíčku ruky a je spárovaná so vzostupnou (⇑) YANGovou dráhou tenkého čreva prebiehajúcou z malíčka ruky vonkajšou stranou ruky na hlavu.

Podrobný priebeh dráhy:

Meridián srdca začína priamo v strede srdca, kde sa rozdeľuje do troch vetiev:

Jedna vetva klesá dole a prechádza bránicou do tenkého čreva.

Druhá stúpa nahor cez hltan, ktorý je križovatkou tráviacej a dýchacej sústavy a zahŕňa nosovú a ústnu dutinu dutinu, hrtan a pažerák. Stúpa ďalej nahor smerom k očiam a viaže sa so systémom oka.

Tretia vetva ide cez pľúca do podpazušia, kde sa vynára v podpažnej jamke (v bode HT1 Jiquan). Odtiaľ vedie pozdĺž zadnej línie vnútornej strany nadlaktia, lakťa a predlaktia. Ďalej prechádza vnútornou stranou zápästia a dlane a končí na vnútornej strane špičky malíčka (HT9 Shaochong), kde sa spája s dráhou tenkého čreva.

TELESNÝ A DUCHOVNÝ ROZMER SRDCA

Z pohľadu tradičnej čínskej medicíny má srdce dva rozmery – telesný a duchovný:

„Existuje srdce z mäsa a z krvi: tvar má ako nerozvinutý kvet lotosu
a nachádza sa pod pľúcami a nad pečeňou. 
Existuje srdce duchovné: duch Shen
je transformáciou qi a krvi a je základom života.“ 
autor Li Ting: z diela Yi Xue Ru Men (1575 n.l.)

SRDCE RIADI OBEH KRVI A VÝŽIVU

Srdce riadi cirkuláciu a distribúciu krvi k všetkým ostatným životne dôležitým orgánom, vnútornostiam a tkanivám tela. Keďže krv je nositeľom Qi a výživy, sú všetky ostatné orgány závislé od jeho funkcie distribuovať Qi a výživu.

Myšlienky a emócie ovplyvňujú funkciu ostatných orgánov tela prostredníctvom krvného tlaku a pulzu, ktoré sú pod vládou srdca, v ktorom emócie vznikajú.

SRDCE JE VLÁDCOM NAD OSTATNÝMI ORGÁNMI A REGULUJE NÁŠ EMOČNÝ STAV

Srdce je vládcom (cisárom, kráľom) tela. Riadi všetky ostatné orgány a vnútornosti tela a spája jednotlivé aspekty duše/ducha.

Kontroluje a riadi naše emócie a zodpovedá za náš výsledný emočný stav. Kým mozog je sídlom rozumu, srdce je sídlom pre „myseľ„. Vyviera z neho vnútorná múdrosť, intuícia a charakter.

Keď je srdce stabilné a silné, reguluje naše emócie. Keď je slabé, emócie útočia na myseľ srdca, ktorá potom stráca svoju vládu nad telom a emočným stavom.

SRDCE JE FUNKČNE SPOJENÉ S TÝMUSOM A MÁ VPLYV NA IMUNITU

Srdce je vnútornou vetvou funkčne spojené s týmusom (detskou žľazou; gr. thymos = duša), ktorý tvorí základňu imunitného systému. Jeho veľkosť sa s vekom mení: najväčší je v detstve, od puberty sa zmenšuje a je nahradzovaný tukovým tkanivom. U detí siaha od štítnej žľazy k srdcu; u dospelých je malý a má nepravidelný tvar.

Týmus patrí medzi hlavné orgány lymfatického systému a dochádza v ňom k dozrievaniu T-lymfocytov. Týmus tiež riadi schopnosť vytvárať ochranné protilátky (lymfopoézu) a to aj v ďalších lymfatických orgánoch. To zabezpečuje tvorbou hormónov (tymulín, tymopoetín, tymopentín a tymozíny), ktoré pôsobia na úrovni celého tela a ovplyvňujú produkciu hormónov ostatných endokrinných žliaz (s vnútorným vylučovaním).

Týmus je uložený v hrudnom koši, v rovnakej dutine ako srdce. Extrémne emócie srdca majú preto okamžitý potlačujúci účinok na celý imunitný systém tým, že inhibujú funkciu týmusu.

KONDÍCIA SRDCA SA PREJAVUJE NA TVÁRI A JAZYKU

Farba, textúra a napätie jazyka odrážajú stav srdca. Poruchy reči sú často spôsobené dysfunkciou alebo nerovnováhou na dráhe srdca.

Pokožka tváre, ktorá je priamym odrazom krvného obehu, je tiež hlavným vonkajším ukazovateľom funkcie srdca.

PORUCHY NA DRÁHE SRDCA

K závažnejším príznakom nevyváženosti Qi na dráhe srdca patria:

 • bolesti v oblasti hrudníka srdca (nepríjemný tlak, zvieranie, pálenie, tupá bolesť alebo pocit plnosti)
 • bolesti vystreľujúce  po vnútornej strane ramena a predlaktia (bolesti častejšie vyžarujú do ľavej ruky, no môžu aj do pravej)
 • bolesti vyžarujúce  pod rebrá, do chrbta, šije, čeľuste alebo aj do žalúdka 
 • skrátený dych a dýchavičnosť, dusenie, kašeľ, nevoľnosť, výrazné potenie na hrudi
 • zhoršená priechodnosť krvných ciev
 • upchávanie krvných ciev v končatinách
 • modranie pier a nechtov či končekov prstov
Pozor na vyššie uvedené príznaky - môžu byť signálom závažnejších ochorení srdca a ciev, prípadne predzvesťou infarktu.
Pojem infarkt označuje odumretie tkaniva v dôsledku obmedzenia prívodu krvi do tkaniva alebo orgánu z tepny upchatej krvnou zrazeninou. Infarkt však nemusí postihnúť iba srdce, ale aj iné orgány: mozog, pľúca, slezinu alebo črevo.

PORUCHY FUNKČNÉHO OKRUHU SRDCA

Okrem problémov týkajúcich sa priamo srdca sú s dráhou spojené aj poruchy funkčného okruhu srdca. Jedná sa o poruchy orgánov a častí tela, ktorými dráha prechádza. K hlavným poruchám patria:

 • búšenie srdca v kľude alebo po malej záťaži
 • nadmerné potenie aj po malej námahe
 • tremor (chvenie, tras)
 • chorea (náhodné a nepredvídateľné mimovoľné pohyby)
 • atetóza (neschopnosť udržať prsty alebo končatinu v jednej polohe)
 • chvenie a kŕčovitosť jazyka
 • poruchy reči  a zlá artikulácia
 • pocit sucha v ústach, smäd
 • pocit necitlivosti a chladu v rukách
 • pocit bolesti a horúčosti v dlaniach
 • návaly horka do hrude a tváre
 • červená až brunátna tvár alebo naopak príliš bledá tvár
 • pokožke tváre a očiam chýba lesk a iskra

MENTÁLNE A EMOČNÉ PORUCHY

 • neschopnosť empatie alebo naopak prehnaná citlivosť a plačlivosť
 • psychosomatické ochorenia
 • tachykardia (trvalejšie zrýchlenie srdcového rytmu – u dospelých nad 90 úderov za minútu)
 • nechuť rozprávať alebo naopak táravosť
 • poruchy správania, striedanie smiechu a plaču
 • duševný nepokoj až hystéria, ľakavosť
 • poruchy spánku desivé sny

© DAO-INSTITUT

Doplňujúce články:
Máj - mesiac SRDCA