1. Energia QI a jej princípy YIN-YANG

QI je prapôvodná substancia, ktorá sa prejavuje dvomi protikladnými kvalitami: YIN a YANG

YIN a YANG sú základné pojmy čínskej filozofie. YIN a YANG však nie sú definície, ale spôsoby ako popísať pohyb, dynamiku a zmenu. YIN a YANG sú dynamickým prejavom základnej substancie vesmíru – energie QI. Tento prejav môžeme nazvať aj „existencia”, „bytie” či „život”.

Vysvetlime si to na hore tak, ako to kedysi chápali v starovekej Číne. Strana hory privrátená k slnku je YANG-ová (svetlá, teplá, suchá, aktívna). Naopak strana odvrátená od slnka je YIN-ová (temná, chladná, vlhká, pasívna).

Filozofi starej Číny vedeli, že všetko má svoju „svetlú“ aj „tienistú“ stránku, t.j. dva protikladné aspekty. Tieto aspekty nemôžu existovať osamotene, t.j. jeden bez druhého. Môžu existovať iba vo vzájomnom vzťahu (svetlo-tma, deň-noc, teplo-chlad).

Charakter YIN a YANG nie je konkrétny, ale vždy sa k niečomu vzťahuje. Noc je YIN-ová a deň je YANG-ový. Dopoludnie je YANG v YANG-u a odpoludnie je YIN v YANG-u. Takto môžme všetky veci a javy na svete kategorizovať ako YIN alebo YANG.

Podľa TČM sú YANG-ové tie telesné funkcie a orgány, ktoré telo nabudzujú, podporujú alebo zahrievajú. YIN-ové telesné funkcie a orgány sú naopak tie, ktoré tlmia, upokojujú, zahusťujú, vyživujú alebo ochladzujú.

Horná časť tela je YANG a dolná je YIN, povrch tela je YANG a vnútro YIN, chrbát je YANG a brucho YIN. Funkcia orgánu je YANG a hmota orgánu je YIN.

Päť „plných“ orgánov CANG (pečeň, srdce, slinivka/slezina, pľúca, ľadviny) prináležia k YIN. Ich substanciou je krv, t.j. sú naplnené alebo v prípade pľúc obklopené krvou. Krv je YIN. Nesmú sa „vyprázdniť“, ich vyprázdnenie vedie k smrti.

Šesť „prázdnych“ orgánov-vnútorností FU (žlčník, tenké črevo, žalúdok, hrubé črevo, močový mechúr, Trojitý ohrievač) prináležia k YANG. Ich substanciou je Qi. Qi sa často mení, napĺňa a vyprázdňuje a je charakteru YANG.

Z piatich „plných“ orgánov CANG sú srdce a pľúca uložené hore, prináležia k YANG, kým slezina a ľadviny ležia dole a náležia k  YIN. Takisto každý jednotlivý orgán má svoje časti a funkcie, ktoré možno ďalej deliť na  YANG a YIN.

Rovnováha medzi YIN a YANG zabezpečuje zdravú funkciu nášho tela. Výskyt a rozvoj chorôb je dôsledkom nerovnováhy medzi YIN a YANG.

© DAO-INSTITUT