METÓDY LIEČBY

ČÍNSKA DIETETIKA A KLASICKÁ FYTOTERAPIA

V snahe liečiť choroby a neduhy využívali naši predkovia množstvo rozmanitých druhov potravín, húb a bylín. Postupom času boli tieto poznatky nahrádzané vedeckými výskumami a prírodné liečivá nahradili produkty farmaceutického priemyslu.

V súčasnosti sa však opäť objavujú tendencie k zbližovaniu človeka s prírodou a jeho prostredím. V tomto úsilí nám môže byť nápomocná tradičná čínska medicína a jej klasická fytoterapia. Od svojho počiatku až dodnes sa vyvíja v harmónii s prírodou rešpektujúc nielen zákony samotnej prírody a človeka, ale aj súčasné vedecké a technologické poznatky.

© DAO-INSTITUT