3. Päť orgánov a šesť vnútornostÍ (ZANG-FU)

Päť „plných“ orgánov CANG: pečeň, srdce, slinivka/slezina, pľúca, ľadviny
Šesť „prázdnych“ orgánov (vnútorností) FU: žlčník, tenké črevo, žalúdok, hrubé črevo, močový mechúr, trojitý ohrievač (tri žiariče)
– ich vzájomné vzťahy, funkčná podmienenosť a prepojenosť s vonkajším prostredím

5 PLNÝCH ORGÁNOV ZANG

Pečeň, srdce, slinivka/slezina, pľúca a ľadviny sú označované ako 5 plných orgánov (ZANG). Niekedy sa k nim pridáva perikard (obal srdca – osrdcovník).

Prináležia k YIN. Ich substanciou je krv, t.j. sú naplnené alebo v prípade pľúc obklopené krvou. Krv je YIN.

Sú to orgány tzv. „plné“. Nesmú sa „vyprázdniť“, ich vyprázdnenie vedie k smrti. Ich úlohou je riadiť zložité vitálne činnosti a tiež zaisťovať produkciu a skladovanie energie, krvi a fyziologických tekutín.

Funkciou plných orgánov je teda ukladanie esenciálnej energie a nie prijímanie potravy, nápojov alebo odpadových látok.

6 PRÁZDNYCH ORGÁNOV – VNÚTORNOSTÍ FU

Žlčník, tenké črevo, žalúdok, hrubé črevo a močový mechúr sú označované ako 6 prázdnych orgánov / vnútorností FU.

Patrí k nim aj „nehmotný orgán“ známy ako trojitý / trojčlenný ohrievač či tri žiariče.

Prináležia k YANG. Ich substanciou je Qi. Qi sa často mení, napĺňa a vyprázdňuje a je charakteru YANG.

Sú označované ako tzv. „prázdne – duté“. Ich úlohou je zaistiť príjem a rozklad potravy a nápojov, ako aj prepravu a vylučovanie odpadu.

Funkciou dutých orgánov je teda priechod, trávenie a vylučovanie potravy, sú naplnené potravou a tekutinami, ale neskladujú esenciálnu energiu.

ZVLÁŠTNE ORGANY

Mozog, kostná dreň, kosti, cievy a maternica sa označujú ako „zvláštne orgány“.  Z toho dôvodu sa im venuje aj zvláštna pozornosť a zvláštne ošetrenie.

© DAO-INSTITUT